Tiếp bóng – slow motion

02 thg 8, 2017 4.884 view

Video ghi hình các pha tiếp bóng của các loại gậy khác nhau: từ gậy wedge, gậy sắt 9, 7, 5, 3 tới driver và cuối cùng là gậy đẩy dưới chế độ slow motion. Video được thực hiện bởi đội nghiên cứu Sinh cơ học của trường Đại học Manchester Metropolitan. Frame rate: 12000 frame/s. Nguồn: BiomechanicsMMU.