Nâng tầm trình độ đọc green

29 thg 9, 2017 6.686 view

“Nâng tầm” ở đây không phải là ta đọc green siêu hơn khủng hơn nữa (green có bằng đấy thôi, muốn đọc thêm như thế nào được…) mà là vừa đọc green – nhắm vào đường đẩy bóng – vừa nhắm vào cả mục tiêu bóng sẽ lăn tới. Nghe tưởng như “không có gì” nhưng đa số người chơi quá mải mê nhìn vào đường đẩy bóng mà bỏ quên mất không quan sát lỗ golf. Nguồn: Golf Fix Finder.