Kiểm soát khoảng cách cú chip

17 thg 8, 2017 9.591 view

Bạn muốn giảm thời gian bóng trên không và tăng thời gian bóng lăn nhiều hơn, hoặc ứng biến linh động để khoảng cách bóng lăn phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể, hãy xem ngay video sau đây để được hướng dẫn 6 cách kiểm soát khoảng cách khác nhau của cú chip. Nguồn: Derek Hooper Golf.