Hiểu rõ cú swing của bạn

16 thg 6, 2017 6.696 view

Cú swing chính là thương hiệu của riêng bạn. Cú swing của mỗi người đều không giống nhau, cho dù được xây dựng trên cùng một nền tảng thì vẫn có những biến đổi nhất định để phù hợp với mỗi người. Qua phân tích một vài cú swing của những huyền thoại golf, bạn sẽ hiểu “cú swing thể hiện tính cách” là như nào. Nguồn: Malaska Golf.