Hiệu chỉnh tốc độ đẩy bóng

03 thg 10, 2017 7.139 view

Với mỗi khoảng cách giữa bóng và miệng lỗ golf khác nhau, ta lại cần tới tốc độ đẩy bóng khác nhau. Giữa những green của những hố khác nhau và rộng hơn là trên những sân golf khác nhau, tốc độ đẩy bóng càng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Đó là nội dung của bài học hôm nay. Nguồn: Golf Fix Finder.