Đánh cú chip cao

29 thg 9, 2017 8.994 view

Cú chip bóng quỹ đạo cao – tức là có nhiều loft – được ứng dụng khi bóng gần green nhưng phía trước có vật cản, không thể đánh bóng thẳng như thông thường. Video sau đây hướng dẫn bạn đánh cú chip nhiều loft mà không sử dụng kỹ thuật giống cú flop. Nguồn: Golf Lesson.