Cứu bóng gặp chướng ngại cây

15 thg 1, 2018 8.008 view

Bạn thường làm gì để giải thoát bóng khỏi khu vực trồng nhiều cây cao? Bạn sẽ cần “làm việc nhà” rồi “làm bài tập về nhà” đấy. Nghe lạ quá đúng không? Hãy xem ngay video hôm nay để biết bài tập của bạn để cứu bóng là gì nhé. Nguồn: Gary Casey Golf.