Chip and run tại khu cỏ thưa

10 thg 8, 2017 7.854 view

Đa số chuyên gia đều đồng ý rằng khi chip bóng quanh khu green, cú đánh tốt nhất và an toàn nhất là cú chip bóng, với mục đích giảm thời gian bóng trên không và để bóng lăn trên mặt đất nhiều hơn. Đặc biệt là khi bóng nằm trên khu cỏ thưa, ngắn, cú chip and run càng phát huy ưu điểm của nó. Nguồn: Derek Hooper Golf.