Bóng uphill rất dốc

02 thg 11, 2017 8.904 view

Có thể bạn đã biết cách đánh bóng uphill. Nhưng nếu con dốc đó không còn thoai thoải dễ dàng như mọi video hướng dẫn bạn từng xem, thì phải làm thế nào? Hãy bắt đầu ngay bài học hôm nay để xử lý tình huống khi bóng uphill trên một con dốc rất dốc. Nguồn: Bob Byman Golf.